Pasożyty - lamblie

KOD: 207

Materiał do badań: kał
Temp. transportu materiału: temp. 2-10°C
Metodyka badań: Real Time PCR

Czas realizacji badania: do 5 dni roboczych*

*termin wykonania liczy się od dnia dostarczenia materiału do laboratorium


OPIS BADANIA

Test polega na poszukiwaniu DNA Giardia lamblia w badanym materiale.

Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza odbywa się z 1 próbki kału.

dodatkowe informacje