zespół

O jakości GenotypStudio stanowią wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zespołu diagnostycznego, jak również współpraca z ekspertami z różnych dziedzin nauki.

Dzięki ciągłemu poszerzaniu wiedzy naszych pracowników, uczestniczących w specjalistycznych szkoleniach, podążamy za światowymi nowościami w diagnostyce laboratoryjnej. Jesteśmy otwarci na nowe technologie i metody badawcze.

NASZ ZESPÓŁ

Pani dr n. med. specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej Joanna Bogdanowicz – kierownik laboratorium, przez 18 lat pracy w laboratorium cytogenetycznym Zakładu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zdobyła ogromną wiedzę merytoryczną z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Henryka Miąskiewicz – ukończyła kierunek Analityki Klinicznej na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada 5 lat doświadczenia w badaniach laboratoryjnych z zakresu serologii i enzymologii oraz 15 lat doświadczenia w zakresie badań genetycznych, w tym dla potrzeb wydawania opinii kryminalistycznych jako biegły sądowy.

Anna Trzemecka – doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii, ekspert do spraw sekwencjonowania DNA  z wieloletnim doświadczeniem w pracy laboratoryjnej. Wysokiej klasy specjalista w zakresie technik biologii molekularnej. Laureatka I miejsca XX edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie genetyki Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Joanna Kukieła Kozłowska –ukończyła kierunek Analityki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studia magisterskie na wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbyła  staż w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie. Posiada doświadczenie w wykonywaniu badań diagnostycznych z zakresu genetyki medycznej.

Agnieszka Michalak – specjalista ds. zarządzania bazami danych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz danych, organizacji procedur jak również specjalista ds. planowania i prognozowania.