o nas

 

GenotypStudio jest jednym z najnowocześniejszych i cieszącym się zaufaniem lekarzy
i pacjentów laboratorium medycznym.

Oferujemy szeroki zakres testów diagnostycznych, umożliwiających postawienie poprawnego rozpoznania klinicznego przez lekarza i wprowadzenie skutecznego leczenia.

Nasza oferta obejmuje zarówno badania genetyczne (predyspozycje genetyczne do chorób, infekcje układu oddechowego, infekcje układu moczowo-płciowego, choroby dziecięce, infekcje odkleszczowe) jak i testy wykonywane metodami immunoenzymatycznymi (diagnostyka boreliozy). Ponadto oferujemy testy, których wykonanie powierzamy zaufanym i sprawdzonym podwykonawcom (badania cytologiczne, test prenatalny Panorama, badanie kleszcza, badanie pokrewieństwa).

W naszym laboratorium posługujemy się metodami biologii molekularnej tj. Real-Time PCR, tradycyjny PCR, hybrydyzacja. Wykorzystujemy także metody serologiczne typu Western Blot i Elisa. Predyspozycje do chorób i nowotworów diagnozowane są w oparciu o analizę wyników sekwencjonowania metodą Sangera.

Przekazanie wyników zarówno zlecającemu lekarzowi jak i pacjentowi odbywa się z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych, poprzez platformę internetową elaborat lub, na życzenie klienta, w wersji papierowej.
Wyniki opatrywane są stosownymi komentarzami, aby były zrozumiałe dla pacjenta i lekarza.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Laboratorium Genotyp Studio znajduje się w ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

wpis do ewidencji KRDL