laboratorium

 

Badania w GenotypStudio są wykonywane w nowoczesnym, certyfikowanym laboratorium, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Dzięki wysokiej dbałości o jakość na każdym etapie GenotypStudio zapewnia dokładność oraz blisko stuprocentową powtarzalność wyników, gwarantując najwyższą jakość usług.

Ogromną wagę przywiązujemy do sprzętu na którym, wykonuje się badania oraz do odczynników, których jakość potwierdzają odpowiednie certyfikaty.
Używane przez GenotypStudio aparaty spełniają wysokie standardy poświadczone świadectwem dopuszczającym je do pracy w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Rzetelność wydawanych wyników gwarantują także najwyższej jakości odczynniki, których czułość i specyficzność odpowiadają najbardziej wymagającym kryteriom.

Powyższe czynniki decydują o tym, że jesteśmy pewni naszych wyników!

Uczestniczymy w testach kontroli zewnątrz laboratoryjnej, przeprowadzamy również kontrole wewnątrz laboratoryjne. Wdrażane metody i nowe testy poddawane są walidacji.
Praca z materiałami potencjalnie zakaźnymi wymaga od nas szczególnej uwagi i staranności. Dzięki obecności komory laminarnej II stopnia bezpieczeństwa, zapewniamy ochronę produktu, operatora oraz otoczenia zgodnie z normą PN-EN 12469.

Dzięki ciągłemu poszerzaniu wiedzy naszego personelu uczestniczącego w specjalistycznych szkoleniach podążamy za światowymi nowościami w diagnostyce laboratoryjnej. Jesteśmy otwarci na nowe technologie i metody.

Przekazanie wyników zarówno zlecającemu lekarzowi jak i pacjentowi odbywa się z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych poprzez platformę internetową elaborat lub, na życzenie klienta, w wersji papierowej. Wyniki opatrywane są stosownymi komentarzami, aby były zrozumiałe dla pacjenta i lekarza.